Ảnh banner

Lĩnh vực hoạt động

Sau hơn 8 năm hoạt động và phát triển, Trung tâm đã khẳng định được chỗ đứng trên thị trường trong lĩnh vực Xuất khẩu lao động, Du học với hệ thống các văn phòng đại diện ở các tỉnh thành trong nước và nước ngoài; hơn 50 nhân sự trong toàn hệ thống; tổng số người đưa đi xuất khẩu lao động và du học tại các thị trường đến nay đạt hơn 4000 người. Xét thấy lĩnh vực dịch vụ này là ngành có nhiều đặc thù và liên quan đến con người, nên ngay từ khi bắt đầu hoạt động chúng tôi luôn đặt yếu tố con người làm trung tâm, lấy chữ “Tâm” làm gốc để nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ khách hàng.