Ảnh banner

Tin tuyển sinh du học Hàn Quốc

Chuyên mục đáng chú ý
Sự kiện sắp diễn ra
STT Hệ tuyển sinh Tên trường Khu vực Kỳ nhập học
1 Ngôn ngữ Trường Đại Học Yonsei Seoul Tháng 3, 6, 9, 12
2 Ngôn ngữ Trường Đại Học ChungAng Seoul Tháng 3, 6, 9, 12
3 Ngôn ngữ Trường Đại Học Seoul Seoul tháng 3, 6, 9, 12
4 Ngôn ngữ Trường Đại học Hansei Gyeonggi Tháng 3, 6, 9, 12
5 Tốt nghiệp THPT CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀN QUỐC Hàn Quốc Tháng 3, 6, 9, 12 năm 2020
6 Tốt nghiệp THPT CÁC TRƯỜNG NGÔN NGỮ TẠI HÀN QUỐC Hàn Quốc Tháng 3, 6, 9, 12
x
Nguyễn Mạnh Dũng
 
Trần Việt Anh
 
  ">